در صورت تمایل آثار خود را با موضوعات اورژانس 115 ارسال نمایید تا با نام خودتان در گالری تصاویر اورژانس کشور ثبت گردد.


لطفا همراه با ارسال تصاویر مشخصات دیل را نیز ارسال نمایید:

- نام ونام خانوادگی

- محل خدمت

- شماره تماس

- توضیح کوتاه در مورد عکس ارسالی مثلا تصویر امدادرسانی به مصدومین حادثه .... تاریخ ....