شامل تصاویر واژگونی آمبولانس ، تصادفات آمبولانس و حوادث ترافیکی حین ماموریت پرسنل فوریتهای پزشکی کشور


 

 

حادثه غرق شدن آمبولانس اورژانس تهران در سیلاب حین انتقال بیمار  

شهرک خلیج فارس

عکاس: زهره طاهریان

واژگونی آمبولانس بندپی بابل

 

محمد بیدخوری تکنسنی آسیب دیده در حین ماموریت اورژانس