اورژانس دریایی و امداد ساحلی

نمایی از فضای داخلی اورژانس دریایی ایران

 

 

 

 

Dispatch, Disaster management system, Emergency Medical Services iran, Iran EMT, Iran paramedic, emergency services, emergency management iran, iran emergency medical responder, paramedic at work iran, paramedic in iran, paramedic equipment iran, iran ambulance service, iran EMT,history of ems iran,iran ems 115

sea ambulance

Pre-Hospital Emergency Medical Services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 194 بازدید